Zasady bezpieczenstwa korzystania z internetu

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą spełnić produkty wprowadzane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia zrobione na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z informacją ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru winny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w sektorze. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić więcej zawarte następujące informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków dużego biura i kłaść na granicę jego możliwości ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.