Zapory przeciwwybuchowe pylowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które zaczynane jest dla urządzeń i systemów ochronnych bądź ich składników i ilości.

W kontaktu ze ogromnymi rozbieżnościami w charakterze bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na dużo lepszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do produkcji w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obszarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do pracy w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na stanowiskach, na których może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, winnym stanowić idealnie oznaczone oraz przejść szereg testów, które planują na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i nazywania tego pokroju urządzeń. Bardzo na problem Atex znajdziesz tu.