Wzrost wartosci firmy dzieki rozwiazaniom informatycznym

Rozwiązania informatyczne w przedsiębiorstwie łączą różnego rodzaju elementy systemu zarządzania w całość. Ich zadaniem jest zbieranie danych, magazynowanie oraz ich późniejsza dokładna analiza. Obecnie wartość przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od sprawności systemów informatycznych, które używa. Kluczową rolę odkrywa wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, których możliwości są nieocenione.

oprawa exZobacz naszą stronę www

Technologie informatyczne posiadają wiele definicji. W najszerszym znaczeniu jest to zbiór zarówno infrastruktury fizycznej jak i zarządczej. Do pierwszej grupy zaliczymy nie tylko sprzęt wykorzystywany w firmie, ale również oprogramowanie, bazy danych i środki bezpieczeństwa. Natomiast na infrastrukturę zarządczą będzie się składać architektura rozwiązań IT, wiedza i wykorzystywane standardy. Od pracowników wymaga się, pełnego zrozumienia danej infrastruktury informatycznej, tak aby mogli w pełni wykorzystać jej możliwości podczas różnych procesów biznesowych. Przykładem oprogramowania, które ma pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych są aplikacje analityczne. Do tej grupy oprogramowania zalicza się przede wszystkim systemy business intelligence. Pozwalają one wykorzystać olbrzymią liczbę danych, które zostały zgromadzone w różnych systemach informatycznych. Aplikacje business intelligence stanowią grupę programów oraz technologii, które mają ułatwić zbieranie danych oraz ich analizowanie. Głównymi technikami, z których korzysta ta technologia to eksploracja danych i procesów, sieci neuronowe oraz algorytmy genetyczne. Częstym błędem osób korzystających z systemów business intelligence jest oczekiwanie, że wskażą one proste, jednoznaczne odpowiedzi. Jest to błędne przeświadczenie , ponieważ zadaniem tego systemu jest pokazanie wszystkich możliwych rozwiązań oraz przedstawienie, które z nich posiada jakie wady i zalety. Kolejnym oprogramowaniem, którego zadaniem jest umożliwienie podejmowania szybszych decyzji są aplikacje transakcyjne. Pozwalają one na zautomatyzowanie wielu procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie. Dzięki nim uzyska się lepszy i łatwiejszy przepływ informacji oraz co szczególnie ważne, przepływ ten będzie szybszy. Początkowo systemy te były projektowanie wyłącznie na potrzeby banków czy firm telekomunikacyjnych. Jednak obecnie z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w każdym biznesie.