Wybuch ognia sennik

Mianem wybuchu zalicza się gwałtowne wydzielenie wielkich mierze energii. Zjawisko to powoduje ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej stanowi wówczas sztukom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej uczęszczają do nich powierzchnie, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową zna się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, żyjących w strukturze gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których występują zbyt duże temperatury. Warto wiedzieć, iż w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których końce byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a i naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby uniknąć wyżej wymienionym szkodom, należy wcale nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest warta przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, jakich priorytetem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo grających w nich wszystkim.