Worki filtracyjne konskie

Odpylacze workowe, dzięki wysokiemu wyborowi w perspektyw worków filtracyjnych z innych tematów również o nowym kształcie i różnorodnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i usuwanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie niemal w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, w jakim żyje kłopot z nieczystym powietrzem zachodzącym w toku przemysłowym.

Bardzo popularne - filtry modułowe, które użytkowane są szczególnie w części drzewnej i meblarskiej, znacznie dobra pełnią swoją pozycję również przy odciąganiu różnych sposobów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W własnej możliwości mamy również wielkie wartości modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne jak i niskie odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla danych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów określają się wielką powierzchnią filtracyjną. Stosowane są do starych i słabych pyłów. Odpylacze kasetonowe są wykorzystywane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z koncentracji na bliską strukturę są wysoką powierzchnię filtracyjną.

Znacznie szeroka skala proponowanych odpylaczy pomaga nam optymalny dobór maszyny do spraw konsumenta. Dużo informacji o naszej możliwości można zyskać na bliskiej stronie internetowej lub zapoznając się z nami bezpośrednio.

Oferowane przez nas dania odpylające są łatwe w kategorii przeciwwybuchowej co świadczy, że to odpylacz wykonany razem z przepisami zawartymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry powstające z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do zaznajomienia się z nowym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości korzystania różnych konfiguracji, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie również w Twojej jednostce zastosowanie i pozwoli utrzymać w nim czystość, natomiast w toku zimy w sposobie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.