Home Bez kategorii Wlaczniki przeciwwybuchowe

Wlaczniki przeciwwybuchowe

26 czerwca 2017

Kliknij strone

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie występuje gdy produkcja, przechowywanie lub używanie substancji w właściwej przerwy w połączeniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia wspólne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Rzeczy oraz Formy Socjalnej. W relacji z działu przemysłu i stopnia zagrożenia wybuchem należy wprowadzić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzinę,
-zaznaczyć zasięg i stan,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja pozwoli na wprowadzenie doskonałego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, oraz tym tymże zapewnić bezpieczną pozycję w określonym obszarze. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w ostatnim nie wolno sprzętu niższej jakości zastosować do strefy większego ryzyka. Producent urządzeń oddanych do montażu w przestrzeniach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie atesty i Informację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo wskazane jest umieszczenie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie stanowi dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak zmniejszyć ryzyko działania i minimalizować skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe liczymy na skuteczne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne wyposażone w odpowiednie czujniki analizują sytuację, uczestnicząc w podjęciu decyzji o sposobie minimalizacji zagrożenia. Jednym z zastrzeżeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu idą na wczesne wykrycie wybuchu i podanie danych do osoby centralnej. Butla hrd w terminie liczonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. System ten ukazuje się dużo wysoką niezawodnością błyskawiczną reakcją. Zapewne być stosowany w także na zewnątrz obiektów. Niska oraz duża instalacja oraz wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.

0 comment