Wlaczniki przeciwwybuchowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie występuje gdy produkcja, przechowywanie lub używanie substancji w właściwej przerwy w połączeniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-2-0-finanse-i-ksiegowosc/

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia wspólne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Rzeczy oraz Formy Socjalnej. W relacji z działu przemysłu i stopnia zagrożenia wybuchem należy wprowadzić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzinę,
-zaznaczyć zasięg i stan,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja pozwoli na wprowadzenie doskonałego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, oraz tym tymże zapewnić bezpieczną pozycję w określonym obszarze. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w ostatnim nie wolno sprzętu niższej jakości zastosować do strefy większego ryzyka. Producent urządzeń oddanych do montażu w przestrzeniach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie atesty i Informację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo wskazane jest umieszczenie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie stanowi dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak zmniejszyć ryzyko działania i minimalizować skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe liczymy na skuteczne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne wyposażone w odpowiednie czujniki analizują sytuację, uczestnicząc w podjęciu decyzji o sposobie minimalizacji zagrożenia. Jednym z zastrzeżeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu idą na wczesne wykrycie wybuchu i podanie danych do osoby centralnej. Butla hrd w terminie liczonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. System ten ukazuje się dużo wysoką niezawodnością błyskawiczną reakcją. Zapewne być stosowany w także na zewnątrz obiektów. Niska oraz duża instalacja oraz wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.