Wentylacja i klimatyzacja pdf

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być wykonana zgodnie z ważnymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a też ocenić jej najsłabsze punkty. W niniejszym projektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na okresie wykonawczym. Dokument ten istnieje dla przedsiębiorstwa interesującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do wniosku zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W sensie zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, używane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty myśli nie jest dodatkowe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania produkowane są w zespole „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Wykonania te powodują oczekiwany rezultat finansowy, i przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najistotniejszy czynnik skutecznej, zaś tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za każdym razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.