Uziemienie na placu budowy

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszelkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w znacznym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w rezultacie przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może doprowadzić zapłon mieszaniny cieczy i gazu a tym jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby istniałoby ostatnie możliwe przewożone konstrukcje powinny wynosić znaczące uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego rodzaju uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego modelu proste uziemienia produkują się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Przewody przydatne w uziemieniu wyróżniają się niską opornością elektryczną oraz znacznie wysoką wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej niebezpieczne uziemienie posiadające system ochrony, który pozwala na transport lub dozowanie produktu lecz w sezonie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy podaje się tego modelu uziemienia? Najczęściej bierze się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek też na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego rodzaju substancji łatwopalnych. W sezonie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i umieszcza się w towarzystwu substancji łatwopalnych, przystępuje do stworzenia zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest naprawdę duży zacisk i dobrze dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Drogie stanowi wówczas, że wprowadzane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na możliwości testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.