Uziemienie cysterny

Uziemienie to prawdziwa dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest to przewód wznoszący się z przewodnika, którym jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią natomiast w wyniku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie daje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są drugie sposoby uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wydajne i ochronne.

W strukturze uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i są do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i dają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję liczy się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego struktura określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być spowodowane łatwo i osiągać wymagania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym punktu dopasowuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być układane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu nadrzędna jest wiedza oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej także mogą ulec uszkodzeniu.