Transport roweru w samochodzie

Zapłodnienie pozaustrojowe to metoda wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu ma kilka różnych zabiegów, które rozgrywają się na stanie komórkowym. Bierze się je w okresie, gdy nowe formy działania nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Jest ostatnie tytuł łaciński. Badania wyróżnia się na dwa rodzaje. In vivo to doświadczenia, które wykonują się w warunkach laboratoryjnych, wewnątrz organizmu żywego. In vitro to wydarzenia poza organizmem żywym ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro liczy na wprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W obecnym projekcie rzuca się jej hormony, które prowadzą procesem owulacji, a potem pobiera komórki jajowe i dopełnia je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Cały ten proces wykonywa się w warunkach laboratoryjnych. W terminie, gdy zapłodniona komórka zaczyna się dzielić, zarodek transportowany jest do organizmu kobiety, aby mogło uzyskać do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która obecnie dużo trwa w sposób prosty. W metodzie IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na dodatkowej szalce, na której oglądają się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Dopasowują się one ze sobą w porządku 24 godzin dając kilka zarodków. W tym planu produkuje się im warunki zbliżone do ostatnich jakie są w ludzkiego organizmu. Metoda ta jest wyjątkowo ekskluzywna i inwazyjna. Które są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technologia ta określona stanowiła dla pań z złymi jajowodami. Już tych wymagań jest multum i obejmują również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle zwraca się z czterech etapów. Stanowią toż stymulacja hormonalna jajników (w celu produkcji ogromniejszej liczby komórek jajowych), pobranie silnych i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja startu w ciele matki.