Tlumaczenie ustne konsekutywne

Tłumaczenie ustne to przekład, który pomaga komunikację między dwoma rozmówcami, którzy nie porozumiewają się w współczesnym tymże języku. Tłumaczenie ustne kończy się na bieżąco, co świadczy, że rozumiej nie jest czasu sprawdzać słów w słowniku, czy zastanawiać się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba wykazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był konsekwentny zaś nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Największe jest tłumaczenie konferencyjne, które wiąże się podczas oficjalnych wystąpień. Często, oficjalne spotkania referowane są równocześnie na parę języków - w relacji od tego którym językiem posługują się referenci i słuchacze, czyli w których krajach przeprowadza się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Warszawie liczą się na szkolenia symultaniczne - czyli takie, które przeprowadza się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem liczy się aż prelegent skończy wypowiedź i wystawia się ją z poradą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień zapoznaje się wypowiedź dla poszczególnej osoby, siedząc blisko niej. Są także przemówienia sądowe. Podczas nich artykuł jest uczony na teraz na sali sądowej, oraz wtedy znaczy, że pomocny jest status tłumacza przysięgłego. Często i tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie wykonują się spotkania biznesowe/negocjacyjne i wartościowy jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona istnieje w towarzystwach, które nie tylko podnoszą prestiż, lecz także oferują produkty szkoleniowe, czy wskazują nauki w jakich można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Mają wówczas pewność, że osoby, które składają tłumaczenia, gwarantują wysoki stopień przekładu, a jeszcze dokładność.