Tlumaczenie dokumentow celnych

Tłumaczenie tekstu jest jedyne w sobie dość trudne. Jeśli chcemy przetłumaczyć jakiś tekst, musimy nie tylko brać pod opiekę "wyuczone" słowa i złożenia ale też mieć wiedzę wielu idiomów tak wyjątkowych dla każdego języka. Faktem jest, że osoba pisząca tekst w języku angielskim nie tworzy go w styl czysto "akademicki" lecz używa swoich indywidualnych ruchów i dodanych idiomów.

W związku z tym, że praca globalnej sieci Internetu wciąż jest jeszcze większa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Tworząc np. serwis internetowy, z którym potrzebujemy trafić do ogromniejszej miary odbiorców, musimy uczynić go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w języku angielskim i własnym, trzeba przedstawiać nie tylko umiejętność tłumaczenia ale i energia do wypowiadania swoich przekonań i opisów jakie w oryginale są nieprzetłumaczalne. Jak wtedy robi w pracy? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens przekazu będzie zachowany (będziemy w kształcie domyślić się o co na konkretnej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na etapie niedostatecznym. Istnieje więc możliwe właśnie dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany artykuł na zasadzie "słowo w słowo". W pracy więc, nie jesteśmy co stanowić na wykonanie w oparciu o to rozumienia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Zatem w roli tłumacza stron www w najbliższej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najlepsze oprogramowanie nie ma sił myślenia abstrakcyjnego. Samo co ono zna, to tworzyć według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Stąd też, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące artykuł są bardzo w końcu za profesjonalnymi tłumaczami stron www oraz tak że będzie już zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie wyposażone w wersja prostego i abstrakcyjnego "myślenia" wtedy będzie wówczas cel naszej cywilizacji. Podsumowując, w końca kształcenia dobrych tłumaczy należy przygotować odpowiednie zaplecze dydaktyczne, jakie nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale jeszcze wesprze w myśli abstrakcyjnego pojmowania danego języka.