Szkola jezykowa a obowiazek kasy fiskalnej

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a oraz do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, które powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są choć w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w nauka § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w myśli fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać stworzone z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż materiałów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która została odtworzenia w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione artykuły tworzy być przyznawana w euro, w ciągu kiedy wartość sprzedaży będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.