System odpylania spalin

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe traktowane są w końca poprawienia jakości powietrza produkowanego w sukcesie procesów przemysłowych. Odpylanie jest poprzez zbieranie pyłu oraz innych nieczystości z powietrza. Separacja nanocząstek jest decydująca w planu ograniczenia emisji pyłów.

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, którym jest ograniczenie rozległych chmur pyłu. Odpylacze podają się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz zbiornika na filtr czy z planu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które korzystają do odpylania ciecz, to separatory mokre. W obecnym fakcie ciecz łączy się z gazem, który zawiera cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania miału w tej technologii jest bardzo cenna. Jest kilka rodzajów separatorów mokrych, jednak każde łączą wspólne ważne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty stoją się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne czerpią z sił elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Można je rozbić na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące przeznaczone są do suchego rozdzielania materiałów, które różnią się właściwościami elektrycznymi. Z zmianie separator płytkowy poświęcony jest do oddzielania każdych typów materiału mineralnego zgodnie z ich cechami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to dania, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Kluczowe są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W kontakcie z obecnym bierze się na zaawansowany rozwój metod wykrywania materii zanieczyszczonej. Nowoczesne strategii oczyszczania gazów, a także wdrażanie innowacji z pewnością dodaje się do rozwinięcia się jakości powietrza.