System mrp sap

Kliknij tu

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest systemem procesów ludziach do tworzenia zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do jakich klasyfikuje się surowce, komponenty i środki. Obejmuje on za zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów oraz zaplanować terminarz dostaw w taki system, aby przewidzieć zamieniający się popyt na zbycie. MRP zwykle jest sponsorowany przez dobre systemy informatyczne.

Głównym celem systemu MRP jest ograniczenie kosztów finansowych na pracę w poszczególnym przedsiębiorstwie lub firmie. Otrzymuje się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Podejmuje się bowiem do MRP dane o założonej w najbliższym czasie czasu produkcji albo zamówieniach na materiały już gotowe. Na przyczynie tych informacji system planuje produkcję poszczególnych składników i transport towarów oraz podzespołów. System pozyskuje dane z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Wynikiem pracy MRP jest zupełnie rozpisany plan produkcji i system zamówień. Myślenie więc silna dokonać zarówno wprzód, kiedy i wstecz. System określa orientacyjny czas realizacji a czas dostawy. W efekcie bycia MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu prac i wzrost opłacalności.
Do podstawowych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne obliczenie czasu dostawy materiałów i surowców, obliczenie kosztów produkcji, kontrola i monitoring etapów produkcji i duże działanie na jakikolwiek powstające w urzędzie zmiany.
Zanim ogromną popularność zdobył system MRP na placu do prowadzenia zapasami stosowano nowe formy np EQQ i ROP/ROQ. Właśnie w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w projekcie MRP). Jako ważna wdrożyła go u siebie firma Black&Decker. Technika ta pokazała się bardzo efektywna i wygodna, stąd już 10 lat później szła z szczęściem w prawie 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 istniałoby zatem obecnie prawie 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest istotna kontrola procesu produkcyjnego firmy pomagających w medium produkcyjnym. Na bazie zamówień klientów prowadzi on w jakiej ilości należy wytworzyć produkt końcowy.