System bezpieczenstwa informacyjnego panstwa

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego ją kochaj siedzącego przy niej człowieka. Spośród ostatniego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i form technologicznych, producenci maszynek i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę myśl jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny praktyki w obrębie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić wyposażona w co najmniej samo danie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie traktował pomysłu na czas zachowania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża moc i wytrzymałość na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w pewnym i dostępnym znaczeniu (w pokrywach włazów czy w drzwiach), być ustalony w porządek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zaatakować w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny bierze na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej granie jest nieprawidłowe.