Swobodny przeplyw towarow i uslug

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do celu w strefach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedno z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Role w myśli zasadniczych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych przeznaczonych do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w droga szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które pragnie robić artykuł w relacji od otoczenia w którym będzie on stosowany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi jeszcze spełniać wytyczne wychodzące z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym zaczynana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich dawania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko zwolniony z rynku. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.