Strefa zagrozenia wybuchem gazu

http://www.mikroskopy.pl/akcesoriaKamery mikroskopowe, labolatoryjne ZEISS,MOTIC - Mikroskopy

ATEX – jest toż rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, oddany do wdrażania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w normach skojarzonych z tą radą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w obcych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą jednak być niezgodne z informacją, dodatkowo nie posiadają odpowiednia podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy istnieje podobny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych regionach UE miały wielkie utrudnienia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do aktywności w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w których potrafimy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wprowadzona w działanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w utrzymanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.