Srodki gasnicze charakterystyka

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Kiedy na bliskiej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie nasze nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów przyjmuje się inne sposoby gaśnicze.

 

Najprostszym jest dokładnie woda. Przecież nie w wszelkim przypadku można się nią podawać. W pożarach bierze się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba spośród tego, że wolno ją traktować jedynie w wnętrzach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przyznaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wypowiada to, że nie ważna spośród niej pobierać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest wydajnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na kierowaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę dopasowuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Także w ostatnich faktach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.