Sprawny system odpylania kluczem do ochrony zdrowia ludzkiego

Dzisiejsza rzeczywistość popycha ludzkość w kierunku tworzenia. Ogrom zapotrzebowania na wytwarzanie nowych produktów w skali światowej jest ciężki liczbowo do ogarnięcia. Człowiek wraz z rozwojem i postępem przemysłu produkuje prawie wszystko co nas otacza w codziennym życiu. Nawet nie zastanawiamy się jak wygląda wytworzenie plastikowej butelki, kawałka uszczelki, elementów elektroniki w telewizorze czy komputerze.

cdnxlComarch ERP XL - Systemy ERP CDN - POLKAS

Otrzymujemy gotowy produkt, który nam służy i nie myślimy o tym jak się go wytwarza i ilu ludzi przy tym procesie znajduje zatrudnienie. Na proces produkcyjny składają się proces technologiczny oraz czynności pomocnicze. Abyśmy mogli otrzymać gotowy produkt potrzebna jest jeszcze cała instalacja produkcyjna, którą tworzą urządzenia produkcyjne oraz urządzenia pomocnicze, a także niezbędni są ludzie przy nich pracujący, obsługujący przebieg całego procesu, czuwający nad jego poprawnością.
Często ludzie pracujący przy produkcji są narażeni na różne niedogodności, a wręcz zagrożenia. W zakładach przemysłowych często spotykamy się z problemem zapylenia wokół stanowiska pracy. Pyły powstają podczas obróbki materiałów lub przesypywania. Należy nieustannie monitorować zapylenie stanowiska pracy oraz być zaopatrzonym w sprawny i wydajny system odpylania. Dust extraction systems to system urządzeń, który jest niezbędny  w miejscach gdzie pracownicy muszą codziennie być narażeni na wdychanie pyłów.
Pyły są bardzo groźne dla człowieka, stałe ich wdychanie może powodować wiele schorzeń, a nawet ciężkich chorób.
Wnikają one poprzez układ oddechowy, mogą osadzić się w nosie, gardle, krtani, a także przedostać się w głąb aż do tchawicy, oskrzeli czy nawet pęcherzyków płucnych. Mają działanie drażniące, powodują alergię lub nawet odznaczają się właściwościami rakotwórczymi. Ich skutki działania na organizm człowieka zależą od stężenia pyłu, wymiarów i kształtów jego cząstek, ich składu chemicznego a także zdolności do rozpuszczania się w płynach ustrojowych. Powodują choroby takie jak astma czy pylica.