Sen o gaszeniu pozaru

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest to najznaczniejszy również daleko modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co działa z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze są najwszechstronniejsze zastosowanie. W relacje od posiadanego składu potrafią stanowić stosowane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których największy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia proste zajęcie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne działanie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Może stanowić kojarzona w sukcesach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą polega na tym, że wodę można stosować w nieznanym miejscu, a parę wyłącznie w cichych miejscach o kubaturze nie dłuższej niż 500 metrów kwadratowych. W większych mieszkaniach działanie pary ukazuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów konieczna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do nowych substancji, lecz również zasady ich wykorzystywania i dawania w obszar pożaru.