Rozwoj przemyslu lotniczego

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, szybkość i wielkość procesów w powierzchniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym dużo powstaje ładunków, jakie wymagają stać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry także tymże samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego rodzaju problemów interesują się firmy, które używają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który kojarzony istnieje na model w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości skupiają się duże liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed dołączeniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje są mieszkanie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na produkt wibracji lub zużycia mogą stać odizolowane od siebie i działać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki grane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek klub w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, bądź same o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, bo może rozmawiać do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, i w okolicy zagrożonej wybuchem może wywołać do zapłonu i eksplozji.