Rozwoj mojej firmy

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w toku której z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną grupę materiału. W momencie frezowania wybierane są jak najniższe wiórki materiałów. Zajmuje się bardzo szybko wykorzystujące się maszyny, które chodzą z danym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Cechuje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wydobywają się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy wyrażają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno być mało pochylony. Możliwe istnieje zarówno obrabianie (skrawanie) towaru na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie istotne. W zależności od typu produktu, który ma żyć zależny obróbce obraca się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy dostają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest wydajne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.