Rozwoj kreatywnosci pracownikow

Mianem szkoleń wypowiada się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić sztuki i wiedze zawodowe konieczne do robienia danej rzeczy. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o stosunkowo niskiej frekwencji, bowiem maksymalnie stosuje w nich udział około trzydziestu osób. Istnieje toż wartość uczestników przywodząca automatycznie na rzecz liczebność klasy szkolnej, a to skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to jednak i forma edukacji, jednak nie skierowana do dzieci oraz młodzieży, lecz dotycząca osób odpowiedzialnych. Charakteryzuje się kilka sposobów szkoleń, w współzależności od strony kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie każdych chętnych, zaś wkład w nich stanowi nieobowiązkowy, chociaż przedsiębiorcy i mogą przekazywać swoich ludzi na ostatniego typu szkolenia kadr, pokrywając przy tym dziedzina kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w której zachęca do ustawicznego podnoszenia kompetencji pracowników oraz udostępnia internetową bazę danych zawierającą informacje na fakt dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z pewnej firmy), uczestnicy są prowadzeni na uprawiania tego modelu przez ich pracodawcę, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – przeprowadzają się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego zakładu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich mówienie zostaje zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim jest urząd pracy. Istnieje tzw. rejestr instytucji szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów), które wykonują szkolenia dla kobiet szukających rzeczy i bezrobotnych finansowane ze środków masowych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do uprawianego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.