Rozporzadzenie o zawodzie psychologa

W nowoczesnych czasach zawód psychologa ma olbrzymie znaczenie. Kiedyś wizyta u psychologa była dla nas dużo wstydliwa, a ten fakt chronili przed innymi. Obecnie społeczeństwo jest mocno świadome tego jaką korzyść niesie psycholog. Odkłada się zatem na szerszą wartość osób, które godzi się na randkę do ostatniego specjalisty. A nie wszyscy dobrze wiedzą czym ma sie psycholog. Niestety do chwili obecnej zawód ten jeszcze jest mieszany z kolejnymi profesjami, ponieważ zdrowiem psychicznym ludzi porusza się wielu specjalistów np., psychiatra czy terapeuta. Co więc wyróżnia zawód psychologa z nowych profesji?

Służenie tego zawodu polega przede każdym na oferowaniu usług psychologicznych, a zwłaszcza na diagnozie psychologicznej, orzekaniu i opiniowaniu i dostarczaniu porad psychologicznej. By móc zostać psychologiem należy najpierw uzyskać dyplom magistra psychologii, odbyć staż i należy zostać postawionym na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.Psycholog to zawód zaufania publicznego, co od osoby, która produkuje ten zawód wymaga profesjonalizmu, lecz też nieskazitelnego charakteru, jaki będzie działał w wykonywaniu pracy razem z regułami etyki zawodowej. Psycholog to kobieta, która nastawiona jest na niesienie usłudze i dawanie oparcia osobom, które w danej chwili go chcą. Społeczeństwo ufa osobom, które sprawiają zawody zaufania publicznego. Stąd te kobiety też powinny być zobowiązane, ponieważ to ale z nich chce zdrowie oraz działanie nowych kobiet.Psycholog to także wolny zawód, który charakteryzują wysokie sylwetki i kompetencje jak jeszcze zatrudnienie w prowadzoną pracę.My, zwykli przeciętni ludzie bardzo często psychologa utożsamiamy z psychiatrą. Rzeczywiście osoby, które realizują te zawody zajmują się praktycznie tym jednym, jednak należy pamiętać, iż są całkiem inne dziedziny. Warto pamiętać jednocześnie o tym, że psychiatra stale współpracuje z psychologiem, co jest prawdopodobnie przyczyną mylenia tych zawodów zaufania publicznego przez różne osoby.