Rozporzadzenie o prowadzeniu ewidencji przychodow

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w sytuacje kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie dotyczył się wszystkich przedsiębiorców wykonywających kampania gospodarczą i wydających swoje miła także usługi podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej również dla rolników ryczałtowych. Kolei w kwotach fiskalnych dostarczane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym rozwiązanie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te zajmowały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem prowadzonej kampanii tak, by zmieścić się w zasięgu dwudziestu tysięcy obrotu, w sukcesie którego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść oraz pomocy za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dawały się tego standardu przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były sposoby samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki zwracane na polach placówek edukacyjnych i poprzez te instytucji zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od wszystkich podmiotów gospodarczych oferujących usługi na sytuacja konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej także dla rolników ryczałtowych będzie poważnym ruchem w końcu zwiększenia transparentności i konkurencyjności na zbytu a także zapewnienia lepszego i spokojniejszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z wyjątkiem czwartym rozporządzenia o którym mowa, placówki prowadzące usługi na rzecz wymiany opon, doświadczeń i przeglądów technicznych oraz doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W drugich przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym są czas mający równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy złotych na zainstalowanie kasy fiskalnej.