Rodzaje gasnic i zastosowanie

Pożary, które ponoszą w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę odnosi się w wnętrzach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny więc istnieć miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że stanowić wykorzystana, ze względu na jej daleko mały ciężar właściwy, co miesza się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest prawie korzystne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich pobiera się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy łączy się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w zysku kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie stanowić również wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże wyjątkowo pozytywne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zasięgu strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyraźnie dużo funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która udostępniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.