Pyly zwlokniajace

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najprawdziwsze zagrożenie dla zdrowia pracujących w takim miejscu osób.

Ze powodu na pomysł na etap zdrowia pyły liczymy na:- pyły drażniące,- pyły toksyczne,- pyły alergizujące,- pyły kancerogenne,- pyły zwłókniające.Głównym zajęciem w centrum emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest silne zapobieganie przez stosowanie samej i społecznej ochrony przeciwpyłowej.Do ochrony indywidualnej zaliczamy:- półmaski jednokrotnego użytku,- półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,- maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,- hełmy i kaptury ochronne.Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre.Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.Komory osadnicze to jeden z najpopularniejszych odpylaczy o małych kosztach budów. Wadą tego rozwiązania jest ograniczona skuteczność odpylania, a często są łączone w powiązaniu z nowymi odpylaczami. Bardzo istotną efektywnością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Brane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakteru zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania wymagają być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations muszą być certyfikat ATEX.Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest od gałęzi przemysłu i z określonego zagrożenia.