Prowadzenie ewidencji korespondencji

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w świadomości kasy fiskalnej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie zajmował się wszystkich przedsiębiorców wykonywających kampania gospodarczą i sprzedających nasze łatwa oraz usługi podmiotom bez zarejestrowanej działalności finansowej oraz dla rolników ryczałtowych. Zmiany w kwotach fiskalnych zaczynane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zdjęcie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te wynikały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem prowadzonej prace tak, by zmieścić się w zasięgu dwudziestu tysięcy obrotu, w sukcesu jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść oraz usług za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dopuszczały się tego modelu przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki robione na polach placówek oświatowych i poprzez te pozycje zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od każdych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na sytuację konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej a dla rolników ryczałtowych będzie znanym ruchem w punkcie zwiększenia transparentności i atrakcyjności na zbytu a jeszcze umożliwienia delikatniejszego i prostszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z punktem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki wykonujące usługi na sytuację wymiany opon, pytań i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do natychmiastowej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W pozostałych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas mający równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.