Program funkcjonalny restauracji

Program Enova zawiera dużo modułów, jakie mogą stanowić konieczne w jednostce czyli w biurze w moc elementach jego działania. Moduł Kadry oraz Płace działa w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on często aktualizowany do obecnie ważnych w Polsce przepisów. Cechuje go wyraźny i prawy w obsłudze interfejs graficzny, istnieje także w sumy zgodny z pakietem MS Office.

http://tarona.pl/polkas/Pl/oferta/szuflady_kasowe/1/

Moduł Księga Podatkowa jest przecież odpowiedzialny za obsługę firmy w roli ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań modnych i starych. To przy jego usług prowadzone są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Gwarantuje on oraz ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów.
Księga Inwentarzowa pozwala klientom na rejestrację zdarzeń połączonych ze środkami trwałymi. Moduł odpowiedzialny jest też za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest przeprowadzanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są związane z tymi zabiegami. Książkę z modułem można rozpocząć w pewnym okresie roku rozliczeniowego.
Moduł Faktury pomaga w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz ustalania cenników i gromadzenia wiedz o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel pomaga jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
Bardzo ważnym składnikiem jest również CRM (Customer Relations Management). Widzi on oddane o klientach, ale pomaga i obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa dostarcza do księgowania, dokumentowania i sporządzania innego typu sprawozdań. Urządzenie zatem w sporym stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych.
Ostatni moduł programu Enova – Delegacje służbowe uznaje zbyt zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji polskich oraz zagranicznych. W decydującym stopniu usprawnia on działanie przedsiębiorstwa na tym polu. Enova cennik jest dostosowywany sam do wszystkiej firmy. Czynniki brane pod uwagę do wielkość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest dodatkowo możliwy kup w 3 wersjach: srebrna, przyjemna i platynowa.