Pospiech zawiercie

comarch b2b

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Gdy na swojej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego środka do poskramiania pożarów rzuca się inne środki gaśnicze. Największym jest absolutnie woda. Jednak nie w jakimś przykładzie można się nią służyć. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika że z ostatniego, że wolno ją łączyć jedynie w mieszkaniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, że nie można spośród niej przyjmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na stosowaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Również w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.