Plan finansowy przedsiebiorstwa

Program enova to system finansowo – księgowy, który stanowi w kształcie zapewnić kompleksową obsługę zarówno księgową jak i ekonomiczną przedsiębiorstwa. Obsługa ta realizuje się zwłaszcza w charakterze ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania deklaracji oraz sprawozdań zarówno obecnych kiedy i jeszcze okresowych.

Program enova pozwala między innymi na wykonywanie serwisu z lokatą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansę ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, które nie są fakturami – przykładowo będą toż wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe lub same listy płac. Niniejszy program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala jednocześnie na rozliczenia z partnerami także na żądanie płatności. Na uwagę zasługuje także fakt, że program enova daje możliwość ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Przenosi się to wraz z tabelą kursów, a też z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie dzienników w niniejszym programie pozwoli na grupowanie ich w przepisy dokumentów określonego typu. Ewidencja dokumentów pozwoli na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program ma bardzo prostą ewidencję VAT. VAT można liczyć zarówno metodą kasową jak również memoriałową. Program jednocześnie daje szansę prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto zezwala na połączenie sald oraz obrotów. Daje możliwość definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony istnieje obecnie w dokumentacje idąca na rozrachunki z partnerami. Mowa tu przede wszystkim o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova kupi na działanie administrowania zasobami ludzkimi. Ma dużo dużą funkcjonalność, która stale się rozbudowuje, dlatego również z pełną pomyślnością wykorzystywany stanowi dla firm. Podsumowując, program enova to idealny system finansowo - księgowy.