Oslona z odpylaniem

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, bawiących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej też w procesach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Wznoszące się cząstki o dużo niewielkich rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn i dla zdrowia człowieka (stronę z nich korzysta działanie toksyczne), stąd i dobre systemy odpylania są istotny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a także chronić ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim przylega do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną myślą w stylach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.