Odpylanie przesypow

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, wykorzystujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej też w ciągach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o dużo delikatnych rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji także dla zdrowia człowieka (część spośród nich osiąga działanie toksyczne), dlatego i dobre systemy odpylania stanowią ważny moment w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem działają na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media i poprawianie bezpieczeństwa pracy.

oprawa t6

Dust collection system powinien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a i przeciwdziałać ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim dojeżdża do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej oraz w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w obudowie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną sytuacją w stylach odpylających stanowi ich szczelność - każda szczelina w zysku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Innym elementem istotnym w budowie jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dostarczają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą tworzyć też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.