Odpylanie hal

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to dokument normatywny, który przenosi się zarówno do urządzeń jak i stylów ochrony. Omawiane urządzenia dane są w pierwszej mierze do traktowania ich w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta istnieje materiałem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

I w polskim systemie prawnym została wprowadzona na zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem dyrektywy jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich uzyskujących się do urządzeń oraz układów ochronnych danych do brania w powierzchniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie jeszcze do urządzeń a ponadto systemów ochronnych oddanych do używania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana zasada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te oddaje się do użytku poza omówionymi strefami a które przybywają na bezpieczne chodzenie do narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do celu w okolicach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej dyrektywy nie kojarzy się między innymi do wyrobów medycznych, które brane są w centrum medycznym. Nie wiąże się jej ponad do sprzętu oddanego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które dane są w niektórych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie oglądają się w Załączniku nr I do informacje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O odpowiednich wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i pomoc zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w rozmiarach z treścią wybuchową". Narzędzia a systemy ochronne potrafią stanowić celem innych dyrektyw, dotyczących innych wyglądów a które dodatkowo przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE. Znak ten powinien stanowić znany, łatwy i niezniszczalny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE. Stawanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.