Odpylacz wodny

http://kibica.pl/erppolkas/sage-symfonia/sage-symfonia-erp-ewidencja-srdoki-trwale/

Odpylacz wykonany razem z zasadą atex (atex dust collector) spędza w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla przeciętnych oraz ogromnych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest odprowadzane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są dostępne w sezonie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co czyni, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega poruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co wpływa maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi poważne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego pracy (on-line) kiedy a po jego wyłączeniu (off-line).