Kolposkopia obrazy

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na uwag powierzchni szyjki macicy, dolnej partie jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, jeszcze w ubiegłym wieku kolposkopia była powszechnie niedoceniania i używana jako badanie skomplikowane i ciężkie, a i nieobiektywne. Współcześnie zawsze można zaobserwować diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których zadanie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie dobrych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w niniejszym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop gwarantuje nie tylko bierną obserwację, ale również diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, lub przechodzimy do pracowania ze zmianą faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wziąć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna technologia używana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w współczesnych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu łatwymi i dużymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może stać również zaopatrzona w celi cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź zrobienia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.