Kolposkopia a histeroskopia

W moc zakładach produkcyjnych i magazynach że stać zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, jak w sposobie spotykają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie stanowią potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, kiedy w wnętrzach jest zbyt wielka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami i zagrożenie wybuchem pojawia się, jeśli w wnętrzu dołączy do powstania iskry.

Specjalne fabryki i sklepy przemysłowe przeważnie są dobrze chronione przed wybuchami, a czasami brakuje pomyślunku w pomieszczeniach takich, kiedy na przykład stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często powodują ludzie, jacy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na placu zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, lecz zarówno na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków dodatkowo w mieszkaniach, gdzie uważają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe jest także w stoczniach, o czym nie wszystek z nas wie.

Wyżej wymienione miejsca objęte są ustawą, która wymaga rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele a osoby prowadzące takimi miejscami muszą pokazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE i wiele nowych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest realizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy obecne są naturalnie implementowane do własnego dobra od momentu, jak chodzimy do Wspólnoty. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a dodatkowo pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w których potrafi dojść do wybuchu.