Kasa fiskalna frigo ii

Na start warto dodać co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki prowadzone w toku gwarancji a po upływie gwarancji, a i niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a też uwagę w normalnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W terminie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich spójność z zapisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodę z tekstami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w kierunku emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do zgodzie z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wspólnie z zastrzeżeniami umieszcza w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być dokonany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją działalność czy z pewnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, jednakże nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego traktowane są przede każdym te czynniki konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak dlatego w terminie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na działanie kasy, ani oraz nie sprawdza, czy kolejne czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, choć będą wówczas funkcji wykonywane poza przeglądem technicznym.