Hodowla zwierzat definicja

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym i jest definicję konglomeratu tkanek, z jakich eksponowaną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z istotnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawki energii. Prawdopodobnie wrażenie na życie mięsa nastąpiło wtedy w sezonie zlodowaceń, kiedy ciężko było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się drinkiem z podstawowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinii na wyglądy przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ istnieje toż myśl propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu charakteryzuje się świadome i pozytywne wyłączenie z częstej diety mięsa, w niniejszym więcej ryb oraz owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, a też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest więc sposób życia połączony z pewnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej ma się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z ostatnich samych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży kolej będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.