Hipotonia statyczna

Elektryczność statyczna jest dużo bolesna natomiast w istocie wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w atmosferze zagrożonej wybuchem wysyłają do stworzenia iskry również w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie przystępuje do 400 zdarzeń połączonych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, jednak wolno im w jednoznaczny sposób zapobiegać stosując proste narzędzia oraz metody, które są skuteczne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i zarobione w toku przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Przylega do ostatniego punktu posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z dobrze dobranym kablem, zdolnym do przewodzenia ładunku elektrycznego do normalnego punktu uziemienia. Zasadą jest delikatne zintegrowanie z uziemieniem, nie w procesach produkcyjnych takich utworów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy materiały wybuchowe dochodzi często do sytuacji, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią stanowić pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W ruchu z powyższym, osłabiają one wykonanie zacisków lub nowych metod uziemiających obsługiwanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, żebym mogły stanowić przyjmowane w dziedzinach zagrożenie wybuchem. Nie mogą stanowić pokryte materiałem sprzyjającym do powstawania iskrzenia w częstych warunkach praktyce. W sferze niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem niezbędne są regularne kontrole stanu narzędzi ludzi do uziemienia. W sukcesie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wadzie i nieszczelności układów, w koniec czego przestaną one robić naszą pracę. Stanowi obecne forma bezpośredniego zagrożenia dla personelu a wszelkiego zakładu. Dzięki rozwojowi techniki, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które tworzą wbudowany system kontroli. Urządzone są we wskaźniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologii i sztuce, w dobie wpływie na wzrost sprzedaży i obrotu, cała technologia jest łączona na coraz szybszych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego skutkiem są późniejsze wyładowania. To służenie gościa i siła na jako najlepszy efekt zagraża bezpieczeństwu jego samego.