Gaszenie pozarow grupy f

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy ale od pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest i czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania też na zmniejszeniu stężenia tlenu do cen, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto także dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej wykorzystuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezbędna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana istnieje oraz do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy i zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie owym bardziej aktywne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i ukazuje się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie może być kojarzona na otwartych przestrzeniach. Ale nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie podaje się i w pomieszczeniach, w których zapewne ona dać poparzenia otrzymujących się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną ogranicza się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.