Gastro szef youtube

Program Gastro SZEF prowadzi gospodarkę magazynową przedsiębiorstwa w oparciu o dokumenty magazynowe, a jeszcze sprzedaż , która stała uruchomiona na stanowiskach kelnerskich.

Kontrola zużycia materiałów na bazie wprowadzonych kart kalkulacyjnych program robi odpowiednie rozchody składników dań, wylicza kalkulacje, marże, wsad do kotła, a też zapotrzebowanie na nowoczesne składniki. Informacje pomysłu są podstawą rejestracji materiałowej w wartościach nabycia oraz gastronomicznych, jeszcze z automatyczną dekretacją do normalnych programów finansowo-księgowych.
Zgodność z urządzeniami fiskalnymi
Przesyłanie wiadomości z kasami jest dwukierunkowe. Z jakiejś strony GASTRO SZEF kieruje do walut informacje o składnikach, grupach towarowych, kelnerach; z nowej strony wykonywa z walut dane o sprzedaży wykonanych potraw, obrocie syntetycznym każdej kasy oraz wszelkiego kelnera. Dzięki takiemu rozwiązaniu kasy fiskalne po początkowym zaprogramowaniu przez serwis, nie zmuszają obsługi do żadnych umiejętności programowania, gdyż całość przekazywania informacji kierowana jest przez program Gastro.
Dokładne analizy i raporty
Użycie innowacyjnej metod OLAP umożliwia mienie własnych praktyk w jakimkolwiek przekroju. Analizy mogą wspierać tę pracę kierownictwa np. zdadzą na badanie jak robi nowa promocja, jak pomagać w podejmowaniu decyzji, jakie zamierzają cel strategiczny przez pomożenie w szukaniu nowych trendów rynkowych i wspanialszy wgląd w końce wcześniej podejmowanych zadań.
Gastro zapewne być zastosowane i zsynchronizowane w kilku lokalach. Właściciel w biurze może centralnie zarządzać siecią barów czy restauracji. System Gastro jest skalowalny. Ważnym czynnikiem dużemu jest główny program Gastro SZEF, który poprzez łącza internetowe,ma możliwość wysłania informacji pomiędzy lokalnymi zaopatrzonymi w program.
W relacji od organizacji możliwa jest całościowa centralizacja wprowadzanych informacji, jak również zdecydowanie w samych lokalach. Niezależnie od tego, płyną z niego do klubów informacje o asortymencie, którym mogą posiadać kasy fiskalne, o organizacji lokalu, o wynegocjowanych cenach nabycia i sprzedaży.