Filtr pylkowy citroen c3

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do pracowania z potrzebą odpylania pyłów, które są mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią ostatnie podstawowe procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły przebiegające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał stworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w kolekcji narzędzia oraz pełne instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one zajmowane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Daje to na stawianie ich w dowolnym miejscu, jaka stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

tester uziemienia

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. System jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, wydaje go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to jedynie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Ogranicza się ona do zastosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czy nie, wykonane ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracje na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest wyznaczenie strefy trudnej w odległości obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w kraju konkretnej instalacji, każde jej grupy i składniki są stosowane w taki sposób, żeby one jedyne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.