Faktura i kasa fiskalna

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być pasowana okresowemu przeglądowi. Przecież w obecnym przykładzie omawiany przegląd wymaga być zrobiony najpóźniej dwa lata z tego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w skalach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wynika z odpowiednich aktów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w kwestii warunków stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z prawem, i oczywiście z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest jak nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest robienie go co roku. Rozmawiając o przeglądzie kas rejestrujących, należy jeszcze pamiętać o nazwaniu odpowiedniego czasu, co wykonuje się na zasadzie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy ustalone w miesiącach rzucają się z terminem tego dnia w gorącym miesiącu, który mówi początkowemu dniowi terminu, a jeśli takiego dnia w ubiegłym miesiącu nie było – w minionym dniu ostatniego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej leży na osobie zajmującą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z tego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeb stworzenia takiego przeglądu. Serwisant kas, w terminie 5 dni z dnia wykonanego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w myśli kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede wszystkim: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów.
W projektu uniknięcia narażania się na kary ze karty Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.