Erp optima wymagania sprzetowe

Comarch ERP Optima to międzynarodowa aplikacja, pozwalająca wszystkiej firmie na wykonywanie całej księgowości, i dzięki dużym aktualizacjom jest pełen czas dopasowana do najróżniejszych wzorów.
W oprogramowaniu uważa się Księga Podatkowa, zawierająca Księgę Przychodów i Rozchodów, umożliwiająca inwentaryzację (spis z natury), rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, a dodatkowo sporządzenie umowie i e-deklaracji.

Ponadto Comarch księgowość to więcej Księga Handlowa. Element ten mówi za takie prac jak wykonanie wielopoziomowego planu kont, planowanie okresu obrachunkowego, obliczanie PIT-36, PIT-36L, CIT-8, generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat podczas rozliczeń czy tworzenie zdjęć na platformie obsługiwanych przez klienta parametrów.
Pomyślano także o ewidencji środków trwałych. Odpowiedni moduł zapewnia takie operacje jak naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków zachowawczych oraz zalety niematerialnych, stosowanie trzech różnych form amortyzacji (liniowa, jedna lub degresywna). Wydobywają się tu oraz duże funkcje dotyczące automatycznego ewidencjonowania wyposażenia, a oraz możliwość mienia osób dorosłych za jedno jego elementy.
Oprogramowanie Comarch księgowość to niezwykłe wyjście gwoli jakiejś firmy, jaka nie chce zatrudniać osobnej księgowości. Aplikacja stanowi w wszyscy zautomatyzowana, to wystarczy tylko wprowadzić do niej znane, aby wszystkimi wyliczeniami zajęło się oprogramowanie. Umożliwia zatem nie tylko wygodę, ale i oszczędność kosztów.
ERP Optima można sprawdzić dzięki możliwości demonstracyjnej. Istnieją dwie drogi na wdepnięcie w jej dysponowanie. Pierwsza – zamówienie oprogramowania na płycie CD. Druga – pobranie pliku instalacyjnego z internetu. W obu przypadkach należy udać się na stronę producenta i spełnić trafiający na niej formularz. Które dysponuje ograniczenia w układzie do szerokiej wersji? Poza ograniczeniem czasowym – żadnych. Można czerpać z Comarch księgowość bez jakichkolwiek braków funkcjonalności przez okres aż sześćdziesięciu dni. Jest wówczas czas odpowiedni do przetestowania w działalności wszystkich jej pracy. Dopiero po ostatnim momencie można zadecydować, czy nabędzie się licencję na dalsze używanie, bądź i zrezygnuje. Jest toż piękne rozwiązanie, pozwalające na darmowe sprawdzenie, czy o wydać pieniądze.