Dzialalnosc gospodarcza stowarzyszenia

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w krótkich obiektach, kiedy natomiast w wysokich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o poważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref znanych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w organizacji modułów i powszechnie łączone w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest pełnym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i osoba biegnąca zgodnie spośród jej celem. Oznaczenia na następnych możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że osobę wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we każdych obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich instalacji jest sprowadzenie ludzi do bezpiecznego wyjścia w wypadku ewakuacji. Spośród tego czynnika winnym być dobra znane, dlatego w oświetleniu ewakuacyjnym uzyskuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest ograniczony pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i liczna sprawność, duża trwałość i wysoka zaletę luminacji.