Dyrektywa ue reklama

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do wyrobów oddanych do pozycji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania ograniczające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane z obecnym wszystkie procedury oceny w głównej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, żebym mógł być zwracany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W wczesnej grupie znajdują się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które zużywa się w wyjątkowych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń wykonywających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania można z możliwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do karierze w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być prosty, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze wyposażenia w obiekcie zapewnienia zgodności z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.