Dyrektywa atex tekst

Dyrektywa ATEX jest dyrektywą Unii Europejskiej. Kojarzy się w centralnej wadze do wymagań które potrzebują istnieć wykonane przez produkt, który określony jest do spełnienia w okolicach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a oraz systemy ochronne, które wyłożone są do używania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX przedstawia się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co świadczy Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa sprowadza się wyłącznie do życzeń zasadniczych. Należy wspomnieć, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.
W tej dyrektywie wymagania szczegółowe podawane są w ilościach. Natomiast wspominając o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to zależą one regulacjom wewnętrznym w niektórych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa wyróżnia się obligatoryjnością. Jej charakterem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w powierzchniach zagrożonych wybuchem przyjętą we każdych państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX ogranicza się do grupy składowych, wtedy jeżeli są oznaczanie dla bezpiecznego funkcjonowania sprzętu i stylów ochronnych. Zwraca się też do urządzeń, które umieszczane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, i jakich obecność że być swój pomysł na sprzęt ochronny stosowany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie wykorzystuje się do aparatury medycznej, urządzeń i układów ochronnych danych do specjalistycznego stosowania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego ale do punktów wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla każdych produktów danych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem wymagania ogólne i uzupełniające dla poszczególnych rodzin i klasy wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zawarte w Załączniku II.
Urządzenia i systemy ochronne mogą stanowić materiałem też innych dyrektyw, dotyczących innych wymiarów a które jeszcze przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE.