Czym sa systemy informatyczne

Systemy informatyczne to zbiory elementów przetwarzających dane przy użyciu komputera. Każdy system informatyczny zawiera kilka podstawowych elementów składowych. pierwszym z nich jest sprzęt (hardware). Sprzęt to przede wszystkim komputery, ale w skład systemu mogą wchodzić także kamery i skanery, czyli urządzenia służące do odbierania informacji z zewnątrz. Czasem są to również roboty itp.


Kolejnym elementem systemów informatycznych jest oprogramowanie (software). Są to informacje dostępne w postaci instrukcji oraz danych, z których przy użyciu komputera wykonuje się zadania. Oprogramowanie jest tworzone przez programistów. Ich przykładem są edytory graficzne i tekstowe, arkusze kalkulacyjne oraz gry, a nawet wirusy komputerowe. Oprogramowanie jest niezwykle istotne w każdym systemie informatycznym.
Nie można zapomnieć oczywiście również o ludziach, którzy odpowiedzialni są za sterowanie i obsługiwanie programów wchodzących w skład systemu informatycznego. Poza tym ważne są również elementy organizacyjne i informacyjne. Do elementów informacyjnych zalicza się bazy wiedzy, do elementów organizacyjnych wszelkie procedury i instrukcje, które pozwalają na korzystanie z danego systemu.
Systemy informatyczne są dziś stosowane w wielu dziedzinach życia, także w firmach i przedsiębiorstwach. Usprawniają ich funkcjonowanie i poprawiają jakość komunikacji. Mogą one składać się z kilku aplikacji lub stanowić odrębną całość. Najpopularniejszymi systemami informatycznymi stosowanymi z firmach są CRM i ERP.
CRM to system zarządzania relacjami z klientem. Jego zadaniem jest budowa i poprawa kontaktu z klientem i tworzenie strategii marketingowej przedsiębiorstwa. ERP natomiast to system planowania zasobów, na który składa się wiele modułów (jednym z nich może być właśnie CRM). Składać się na niego mogą: aplikacje księgowe, programy do faktur, programy kadrowo-płacowe itd. Dużą popularnością cieszą się także moduły sprzedażowe i magazynowe.
W każdej firmie system informatyczny wygląda nieco inaczej, ponieważ przedsiębiorca dobiera programy, które są dla niego najbardziej przydatne.