Home Nauka Czym są systemy informatyczne?

Czym są systemy informatyczne?

13 kwietnia 2016

Zobacz na mój blog

Systemy informatyczne to zbiory elementów przetwarzających dane przy użyciu komputera. Każdy system informatyczny zawiera kilka podstawowych elementów składowych. pierwszym z nich jest sprzęt (hardware). Sprzęt to przede wszystkim komputery, ale w skład systemu mogą wchodzić także kamery i skanery, czyli urządzenia służące do odbierania informacji z zewnątrz. Czasem są to również roboty itp.


Kolejnym elementem systemów informatycznych jest oprogramowanie (software). Są to informacje dostępne w postaci instrukcji oraz danych, z których przy użyciu komputera wykonuje się zadania. Oprogramowanie jest tworzone przez programistów. Ich przykładem są edytory graficzne i tekstowe, arkusze kalkulacyjne oraz gry, a nawet wirusy komputerowe. Oprogramowanie jest niezwykle istotne w każdym systemie informatycznym.
Nie można zapomnieć oczywiście również o ludziach, którzy odpowiedzialni są za sterowanie i obsługiwanie programów wchodzących w skład systemu informatycznego. Poza tym ważne są również elementy organizacyjne i informacyjne. Do elementów informacyjnych zalicza się bazy wiedzy, do elementów organizacyjnych wszelkie procedury i instrukcje, które pozwalają na korzystanie z danego systemu.
Systemy informatyczne są dziś stosowane w wielu dziedzinach życia, także w firmach i przedsiębiorstwach. Usprawniają ich funkcjonowanie i poprawiają jakość komunikacji. Mogą one składać się z kilku aplikacji lub stanowić odrębną całość. Najpopularniejszymi systemami informatycznymi stosowanymi z firmach są CRM i ERP.
CRM to system zarządzania relacjami z klientem. Jego zadaniem jest budowa i poprawa kontaktu z klientem i tworzenie strategii marketingowej przedsiębiorstwa. ERP natomiast to system planowania zasobów, na który składa się wiele modułów (jednym z nich może być właśnie CRM). Składać się na niego mogą: aplikacje księgowe, programy do faktur, programy kadrowo-płacowe itd. Dużą popularnością cieszą się także moduły sprzedażowe i magazynowe.
W każdej firmie system informatyczny wygląda nieco inaczej, ponieważ przedsiębiorca dobiera programy, które są dla niego najbardziej przydatne.

0 comment

Leave a Comment